3 Followers
1 Following
meganishta

Ex libris de librum vermis

Stories happen only to those who are able to tell them...

Currently reading

Who Killed Mister Moonlight
David J. Haskins
Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers
'Alexander Osterwalder', 'Yves Pigneur'
The Complete Stories of J. G. Ballard
J.G. Ballard, Martin Amis

Bezbojni Cukuru Tazaki i njegove godine hodočašća

Bezbojni Cukuru Tazaki i njegove godine hodočašća - Haruki Murakami, Nataša Tomić (As I read edition in Serbian, review is also in Serbian, English translation is below)

Klasičan Murakami (ukoliko je to moguće reći) - od početka do kraja preovladava ta realistično-magična atmosfera u kojoj se iza ove stvarnosti tek delimično naziru (najčešće u snovima) procepi koji su često zastrašujući i nezaustavljivi, koliko po protagonistu toliko i po nas koji bivamo uvučeni u njegov doživljaj i kroz njega proživljavamo sopstvene. To je ono što Murakami radi najbolje. S tim što u ovom romanu deluje malo kao autopilot - previše stvari ostaje nerazjašnjeno, a godine hodočašća kao da tek dolaze. Tek smo blago gurnuti u tom smeru a sam put ostaje nedovoljno definisan. Bilo kako bilo, uživanja u pripremama, kao i samospoznajnih otkrića ne nedostaje.

Pozitivno je i što je Nataša Tomić otkrila da je sila sa njom (doduše, svakako je pomoglo i eksplicitno Murakamijevo "Jesi li gledao Zvezdane ratove?" pre toga, mada je i tu očito da nije gledala Ratove zvezda) ali je zatim i preterala sa silom, pa smo pri kraju knjige dobili mladi par koji zajedno nekud putuje i srećno ćućori!!! ("Oslonjeni glavama jedno na drugo na klupi, nešto su srećni ćućorili.")
Više bi voleli da dobijemo sjajan prevod umesto što smo ga dobili među prvima na svetu.


Trademark Murakami (if that can be said) - from the beginning till the end we are in that particular magic realism where behind this reality there are gaps briefly seen(usually in dreams) ever widening and often horrifying to the main protagonist and through him to ourselves. It's what Murakami does best. Only in this novel he seems on autopilot - too much things have been left unresolved and it seems like the years of pilgrimage are yet starting. We are gently pushed in that direction but the road stays undefined. However, there are plentiful enjoyment and self-revelations in the preparations themselves.

About the translation in Serbian, Nataša Tomić did a good job, yet still has things that need improvement. We wouldn't mind getting a brilliant translation instead one of the first translations in the world.